Dramatikkens hus etterlyser barnedramatikk med kompleksitet, snert og klassikerpotensiale. Vi skal ha scenetekst for barn mellom som et av våre store satsingsområder i årene som kommer og søker derfor etter tekster som forholder seg aktivt og kreativt til den verden barn lever i.

Vi ønsker tekster som utvider og gir nye perspektiv på hva livet er eller kan være. Som åpner opp fantasien og skaper nye rom. Tekster som ved å tørre å være komplekse, inspirerer barn og unge til å være selvstendige, medskapende og tenkende individer. Vi vil ha tekster som er rike på nyanser, fabuleringer, utfordringer og vanskelige problemstillinger. Tekster som gjør oss sterkere i møte med virkeligheten. Målgruppe er 5-12 år.

Bidragene vil bli juryert. Fem forfattere plukkes ut til å bli med på satsingen som består av et faglig opplegg med inspirerende arbeidsmøter, seminar, oppfølging av dramaturg og finansielle midler til skriveprosessen.

Dramatikkens hus ønsker å lese ditt bidrag. Send idé/ synopsis og et kort teksteksempel på maks seks sider til: barn@dramatikkenshus.no

Frist 27.mai 2017.

Det inviteres også til åpent heldagsseminar «Vekst.Verk» om barnedramatikk for alle som interesserer seg for scenekunst for barn. Seminaret foregår den 24.august 2017. Mer informasjon kommer.