Forrige uke ble det klart hvem som skal fylle de utlyste direktørstillingene i Kulturtanken. Ståle Stenslie blir direktør for Forskning og utvikling, Mirhiban Rai blir direktør for Organisasjon og forvaltning og June Mariann Breivik blir direktør for Kunst, kultur og skole. Den siste direktørstillingen, leder for Teknologi og digital kunnskap, er ennå ikke besatt.

Blant de tre nyansatte har bare én kunstfaglig bakgrunn, nemlig Stenslie, som er professor i kunst og teknologi ved Ålborg Universitet i Danmark. Rai kommer fra stillingen som sjef for samfunn, service og utvikling i bydel Nordstrand i Oslo, og Breivik har vært leder for e-læring ved Handelshøyskolen BI.

Periskop har spurt de tre utvalgte hva som har trukket dem mot Kulturtanken, og hvordan de vil jobbe for å gjøre etaten til en velfungerende forvalter av Den kulturelle skolesekken.

Les intervjuet med de tre på Periskop.no