«Barne- og ungdomsbøker fra små forlag får oftere avslag i innkjøpsordningen enn titler fra de store. – Det er større kvalitetssvikt hos de små forlagene, sier leder for vurderingsutvalget.»

Sitatet er henta frå ein artikkel på Periskop.no, der Ida Skogvold referer frå dialogmøtet som Kulturrådet inviterte til den 19. april om innkjøpsordninga, der mange forlag var til stades .

«De fleste barne- og ungdomsbøkene som meldes til Kulturrådets innkjøpsordning kommer fra store forlag. I løpet av 2016 var det også 21 små forlag som kun meldte inn én tittel hver, og av disse fikk ni avslag.

(…) Ifølge Torill Hofmo, som leder vurderingsutvalget for barne- og ungdomslitteratur, ble det i løpet av fjoråret vurdert 155 barne- og ungdomstitler totalt. Av disse ble 79 prosent vurdert som gode nok for barn og unge ved landets biblioteker, mot 76 prosent året før.

– Når 43 prosent av de små forlagenes titler ikke blir kjøpt inn, sammenlignet med 21 prosent av det totale påmeldte antallet, er det en større kvalitetssvikt hos de små forlagene, sier Hofmo.»

Les heile artikkelen på periskop.no