«Den tryggheten et arbeidsstipend gir, og i særdeleshet de flerårige, gir forfatteren en praktisk mulighet til å forfølge en idé og et prosjekt» sier Torun Lian i et intervju i forbindelsen med kulturdepartementets litteraturpris for barn og ungdom som hun fikk for «Alice svømmer ikke». «Dessuten får man tid og mot til å gå lengre og dypere kunstnerisk sett», fortsetter hun. «Så lenge honorarene for en roman, og særlig for barn, er så lave som nå, er ikke stipendene bare nødvendige, de er livsnødvendige».

Dette peker på en av NBUs viktigste oppgaver; å bedre det økonomiske grunnlaget for forfatterne. For, som Lian sier:

Hvis vi vil ha virkelig god barne- og ungdomslitteratur bør forfatterne kunne leve av å skrive.

Kunstnernettverket jobber kontinuerlig for en lønnsreform for kunstnerstipendene. Målet er at stipendet kommer opp på femti prosent av en gjennomsnittlig norsk heltids årsinntekt i 2018, og at det deretter justeres i tråd med lønnsveksten for statsansatte. Det arbeides også for å finansiere flere stipender. Endringen av fordelingsnøkkelen mellom grunnstipend og arbeidsstipend som ble vedtatt på årsmøtet er derfor et viktig signal fra NBU. Skal det skapes nye klassikere innen norsk barne- og ungdomslitteratur trengs det flere arbeidsstipender.

En ny kulturmelding står på trappene (den siste skulle ta oss frem til 2014). Kulturminister Linda Hofstad Helleland har satt i gang arbeidet med en helhetlig gjennomgang av kulturfeltet, og kunstnerorganisasjoner som NBU blir bedt om å bidra. Det er mange forhold som er viktige, det essensielle blir å løfte fram det som er avgjørende for litteraturfeltet og forfatterne. Kulturmeldingen skal danne grunnlaget for en overordnet politisk debatt om kulturpolitiske utfordringer i årene som kommer. Norsk barnebokinstitutt har allerede initiert en første diskusjonsrunde, og det er enighet blant de involverte at vi jobber frem innspill sammen. Temaer som nasjonal vs. lokal styring, kunstnerøkonomi; kollektiv fordeling av vederlag, digitalisering og individuelle vederlag og sosiale rettigheter. Formidling og arbeid for ny boklov blir sentrale her. Har dere ideer og vil engasjere dere så ta gjerne kontakt.

Kulturtanken og DKS er særdeles viktige arbeidsområder for NBU. Arbeidet med bibliotekpolitikk er i en kritisk periode og tar mye av tiden til Mari, og sist men ikke minst kommer det snart forslag til en ny åndsverkslov. På de fleste av disse områdene har Bjørn allerede gjort et godt stykke arbeid, og vi skal videreføre det.

Det blir altså en vår full av kulturpolitikk, og det vil ta mye av tiden til NBU. Vi skal selvfølgelig også ivareta faget vårt, og lover spennende seminarer til høsten.

Heldigvis er Rådhusgata 7 er et åpent og inkluderende hus. Folk er hjelpsomme og det er mye kunnskap og erfaring mellom veggene her. Det er lett å spørre om råd og hjelp, så jeg er trygg på at dette skal gå bra. Takk for tilliten alle sammen, dette er en spennende jobb!

Snart er det mai og litteraturfestival igjen og vi ser frem til å treffe mange av dere der.

God vår!

Taran