Først hadde NRKBok barnebok-uka. Deretter ungdomsbok-uka. – Jeg er helt umiddelbart begeistret og glad. Barne- og ungdomslitteraturen trenger omtale og synlighet, sier styreleder i Norske barne- og ungdomsbokforfattere (NBU), Taran Bjørnstad.

Foto: NRK

De to siste ukene har NRK satset stort på å dekke barne- og ungdomslitteratur. NRKBok har samarbeidet med NRK Super. I tillegg har alle kritikere og flere journalister på nett og SoMe vært involvert. Til og med Dikafon har hatt dikt for barn.

– Barne- og ungdomslitteraturen må settes på dagsorden og løftes frem som en viktig og sentral del av den norske samtidslitteraturen. NRK gjør et godt forsøk på akkurat det! Og kanskje ut i fra en forståelse av at dette er et felt som er grovt underfokusert. Så godt jobba, NRK! sier Taran Bjørnstad.

Hun har funnet flere godbiter fra barnebok-uka og ungdomsbok-uka til NRK og trekker fra saken om seniorer som foreslår bøker ungdom burde lese, språkbruken til Jarle Klepp i Tore Renbergs «Mannen som elsket Yngve», gode anmeldelser, blant annet av Bjørn Ingvaldsens «Lydighetsprøven» og barn som anmelder bøker.

Lettere å få gehør for en felles satsing

NRK-kritiker Anne Cathrine Straume er en av de som har stått i bresjen for barne- og ungdomsboksatsingen til NRK.

– Vi følger barne- og ungdomslitteraturen gjennom året og forsøker å løfte frem bøker vi mener er viktige. Men det utgis så mye litteratur, vi er i år bare tre faste kritikere og alle har også andre oppgaver enn kritikk, sier Straume til nbuforfattere.no.

– Vi har tidligere, med hell, synes vi selv, gitt barne- og ungdomslitteraturen ekstra oppmerksomhet i noen korte perioder og får da avsatt tid til nettopp å lese barne- og ungdomsbøker. I disse periodene er det barne- og ungdomsbøkene som prioriteres i alle de ulike formatene vi produserer innhold til, både nett, radio, podkast og sosiale medier. Vanligvis er det bare jeg som leser og anmelder disse bøkene, nå har kritikerkollegene Leif Ekle og Knut Hoem også tatt for seg noen. Flere av nettjournalistene på NRK.no er også godt opplest innen barne- og ungdomslitteraturen, dermed er det lettere å få gehør for en felles satsing.

– Men burde det egentlig være nødvendig med egne uker for barne- og ungdomslitteraturen?

– Det burde jo ikke være nødvendig! Vi anmelder som sagt bøker for barn og unge gjennom hele året. Og vi har intervjuer med forfattere eller reportasjer fra festivaler. Så barnelitteraturen er til stede i sendingene våre på linje med annen litteratur. Men akkurat nå mangler vi et eget litteraturprogram på radio, etter at Kulturhuset, som var et egnet sted for bokstoff, ble lagt ned. Vi utvikler et nytt program, som kommer på lufta til høsten, og der regner jeg med at barnelitteraturen vil ha en naturlig plass, sier Straume.

Stor konkurranse på forsiden

Hun løfter også frem at det er stor konkurranse for synlighet og plass på nrk.nos forside.

– Det blir stadig færre litteraturanmeldelser som får plass på forsiden. Ergo har vi villet samle ulike typer stoff om barne- og ungdomslitteratur som kan serveres i en større pakke. Det viser seg å virke. Et øremerket tilbud gjør også at vi får gjennomslag og når ut til lyttere og seere.

– Hvordan har responsen vært?

– Ikke overraskende er det intervjuet på nett med Gro Dahle og datteren Kaia Dahle Nyhus, som samarbeider om en barnebok om porno, som har hatt aller flest lesere. Porno og barn er jo et tema mange har en mening om, uansett om de leser barnebøker eller ei. Ellers har det vært stor respons på Facebook-posten om «God Bok», TV-programmet fra 1990-tallet som mange har gode minner fra. Alt gikk litt saktere for 25 år siden, det blir tydelig når man ser gamle klipp. For øvrig tyder tilbakemeldingene på at dette har vært en kjærkommen satsing, sier Straume.

Årets litteraturkritiker

Anne Cathrine Straume ble tidligere i år utnevnt til Årets litteraturkritiker 2017 av Kritikerlaget. Hun er en av få som gjennom mange år har fulgt norsk barne- og ungdomslitteratur. Hva synes hun om kvaliteten på det barne- og ungdomsbokforfattere skriver? Og ser hun noen tendenser i bu-litteraturen?

– Jeg har stor glede av å følge barne- og ungdomslitteraturen. Jeg anmelder også bøker for voksne, så det er begrenset hvor mye tid jeg har til å følge med på alt som utgis. Siden Nordisk råd opprettet en egen pris for barne- og ungdomslitteratur har jeg lest og kommentert alle kandidatene. Det er lærerikt! Jeg mener vi har mange usedvanlig gode forfattere og illustratører som skaper bøker for barn og ungdom i Norge. Takket være innkjøpsordningen kan vi utgi både utfordrende og eksperimentelle bøker for barn, bøker som ikke retter seg mot et massemarked, men som treffer noen få, men lykkelige lesere. Det er bra! Det er vanskelig å se noen tendenser siden mangfoldet i norsk barne- og ungdomslitteratur er å stort. Tegneserier er på full fart inn, det er en tydelig trend. Ellers synes jeg å se færre dystopier for ungdom nå, snarere flere realistiske romaner. Og der er det stadig mer humor, selv om tematikken kan være alvorlig nok. Det er fint. Jeg er for at også bøker for helt små barn kan ta opp utfordrende temaer. Men i tillegg til de problematiserende bøkene trenger vi litteratur som stimulerer fantasien, kreativiteten, undringen. De finnes, men kanskje i enda større grad i våre naboland Danmark og Sverige akkurat nå, sier straume.