Nå intensiveres arbeidet inn mot politikerne for å sikre at norske elever får best mulig skolebibliotek-tilbud.

Foreningen !les ved Vibeke Røgler, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere ved Mari Moen Holsve, rektor Randi Nysæther fra Gulskogen skole, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, Leser søker bok ved Eva Rekve, Norsk Bibliotekforening ved Mari Hopland.

Hvorfor er ikke skolebibliotek en del av utdanningspolitikken i dag? Og hvordan står det egentlig til med norske skolebibliotek?

Norske skolebibliotek er i dag en salderingspost. Skolebibliotekene får ofte det som er igjen i bunnen av pengekassa – hvis det er noe – og mange grunnskoler i Norge i dag har ikke et bibliotektilbud til sine elever.

Forskning (Joron Pihl 2012) viser at rik tilgang på aktuell og interessevekkende litteratur, vekker elevenes leseengasjement. Et oppdatert, bemannet og åpent skolebibliotek er avgjørende for en elevs faglige, språklige og sosiale utvikling.

NBU har derfor sammen med Leser søker bok, Foreningen !les og Norsk Bibliotekforening etablert aksjonsgruppen Aksjon skolebibliotek. Bakgrunnen for aksjonsgruppen er et felles brev elleve organisasjoner sendte til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i januar, der det ble bedt om at lovverket for skolebibilotekene skulle styrkes. 20. mars fikk initiativtakerne, blant annet NBU, møte kunnskapsministeren og opplevde god dialog.

Klar beskjed

Etter dette møtet har initiativtakerne etablert Aksjon skolebibliotek. 4. mai var de til stede på høringen av Stortingsmelding 21: Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen. I denne meldingen er skolebiblioteket omtalt.

Se video fra høringen her.

– Vi kom med klar beskjed om hvor viktig skolebiblioteket er for elevene, og kom med konkrete forslag til tiltak, sier Mari Moen Holsve, nestleder i NBU og NBUs representant i Aksjon skolebibliotek.

Blant de konkrete tiltakene Aksjon skolebibliotek kom med forslag om til stortinget, var:

  • Større og mer bevisst fokus på norske skolebibliotek i Stortingsmelding 21: Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen.
  • Grundig gjennomgang og redegjørelse for tilstanden til norske skolebibliotek: Tall på antallet skolebibliotek, pengene de blir tildelt og hvor oppdaterte de er.
  • At kommunene forplikter seg til å ivareta skolens – og elevens – bibliotek.

– Unyttig kompetansepakke

– I Stortingsmeldingen står det også at det vil bli utviklet en egen kompetansepakke for bruk av skolebibliotek i Språkløyper. Denne pakken vil være helt unyttig for skolene som ikke har gode nok skolebibliotek, eller ikke har bibliotek i det hele tatt. Vi foreslår derfor at det øremerkes midler til opprusting av skolebibliotek hos de skolene som ønsker å ta i bruk denne pakken, sier Moen Holsve.

Aksjon skolebiblotek er også i kontakt med de politiske partiene.

– Flere partier har gitt god tilbakemelding på saken og mange er slett ikke klar over tilstanden til norske skolebibliotek – mange har rett og slett ikke tenkt over dette. Vi kommer til å jobbe videre med saken fram mot sommeren og ikke minst når valgkampen begynner for fullt, sier NBUs nestleder.

Aksjonsgruppen har også, via Foreningen !les, en egen programpost på Barnebokfestivalen i Oslo i september der de setter skolebibliotek på dagsorden. Skolebibliotek vil også bli fokus når NBU sender ti forfattere i gave til skoler rundt om i landet, i anledning NBUs 70-årsjubileum.