Kunstnerorganisasjonene er positive til at Stortinget utsetter behandling av forslag til ny åndsverklov. 

5. april i år la regjeringen frem forslag til Lov om opphavsrett (åndsverkloven). Etter at Familie- og kulturkomiteen på Stortinget har arrangert høring i saken, har reaksjonene, spesielt fra kunstnerorgansiasjonene, vært sterke. Dette har ført til at komiteen nå utsetter behandlingen.

– Kunstnerorganisasjonene vil rose kulturkomitéen for å ha tatt avgjørelsen om å utsette behandlingen av åndsverkloven. Politikerne har lyttet til våre innspill om at åndsverkloven slik den ble foreslått fra Kulturdepartementet ikke ville sikre kunstnernes interesser i tilstrekkelig grad, skriver representanter fra en rekke kunstnerorganisasjoner, deriblant NBU, i en pressemelding i kveld.

Kunstnerorganisasjonene  verdsetter at politikerne vil gjøre en god og grundig jobb med vår viktigste kulturlov som skal sikre kunstnernes inntekter og rettigheter: åndsverkloven.

– Vi vil gi all honnør til kulturkomiteen og politikerne som har lyttet til kunstnerne. Ved at loven utsettes får vi muligheten til å få en så gjennomarbeidet ny åndsverkslov som mulig. Dette er tråd med formålet om å styrke rettighetshavernes stilling, sier Mette Møller, generalsekretær i Forfatterforeningen.

Kunstnerorganisasjonene vil på vegne av norske skapende og utøvende kunstner følge opp arbeidet med en god åndsverklov som reelt styrker kunstnernes stilling.

Hilsen 15 kunstnerorganisasjoner ved:
Dramatikerforbundet, Den norske Forfatterforening, Forbundet Frie Fotografer, Artistorganisasjonen GramArt,Grafill, Musikernes fellesorganisjon (MFO), Norsk audiovisuell oversetterforening (Navio), Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU), Norsk forening for komponister og tekstforfattere (NOPA), Norske Dansekunstnere (Noda), Norsk Komponistforening (NK), Norsk filmforbund (NFF), Norsk Oversetterforening, Norsk Skuespillerforbund (NSF), Norske Filmregissører (NFR), Norske Kunsthåndverkere (NK)