NBU fyller 70 år i år, og det skal feires og markeres! I forbindelse med jubileet intervjuer vi flere medlemmer. I dag: Janne Aasebø Johnsen, som har vært medlem i tre år.

Foto: Cappelen Damm

Hva betyr NBU for deg?
NBU er et fellesskap av forfattere, samtidig er det en organisasjon som opplyser, støtter og ivaretar medlemmene.

Har du noen spesielle minner du vil trekke frem?
Jeg husker veldig godt det første møtet jeg var på. Jeg var invitert fordi jeg var debutant og selv om jeg på den tiden ikke hadde gitt ut nok bøker til å søke medlemskap, fikk jeg på grunn av dette møtet lyst til å bli med i organisasjonen. Etablerte forfattere, som for eksempel Tania Kjeldset , snakket lenge med meg om å skrive og om egen skriveprosess.

Hvor viktig har forfatterskapet vært i livet ditt?
Forfatterskapet er en veldig viktig del av livet mitt. Gjennom skrivingen får jeg lov til å kommentere barn og unges oppvekstvilkår.

Hvordan tenker du deg NBU fremover – hvor går vi?
Jeg håper vi kan fortsette å være en stemme for barne- og ungdomslitteraturen, samtidig som det er viktig å ivareta medlemmenes interesser.

Har du noen ønsker for NBU?
At organisasjonen må bestå i de neste 70 årene også.