Aksjon skolebiblioteks innsats gir resultater: Nå ber KUF-komiteen om en stortingsmelding om biblioteksektoren, da også med «skolebibliotekenes rolle i utdanningene».

Foreningen !les ved Vibeke Røgler, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere ved Mari Moen Holsve, rektor Randi Nysæther fra Gulskogen skole, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, Leser søker bok ved Eva Rekve, Norsk Bibliotekforening ved Mari Hopland.

Etter flere møter med ulike partier, fikk Aksjon skolebibliotek et gjennombrudd da de møtte Senterpartiets Anne Tingelstad Wøien. Senterpartiet har nemlig lagt fram forslag om en egen stortingsmelding for biblioteksektoren.

– Dette er kjempegode nyheter. Nå krysser vi fingrene for flertall i Stortinget – en egen stortingsmelding om bibliotekenes tilstand vil forhåpentligvis gi skolebibliotekene den oppmerksomheten de sårt har manglet. Så får vi håpe det skjer mer når resultatet kommer på bordet, sier nestleder i NBU, Mari Moen Holsve.

Selv om det er flertallforslag fra KUF-komiteen om en egen stortingsmelding, er ikke KrF en av forslagsstillerne.

«Dersom de ikke stemmer for romertallsvedtaket i Stortinget blir det ikke flertall og regjeringen trenger ikke å legge fram noen melding. Det kan være et annet flertall i komiteen enn i Stortinget. Avstemmingen skjer i Stortinget 13. juni, så her må vi fortsette å mobilisere for å få med oss KrF», skriver Foreningen !les på sine nettsider.

 

Her er komiteens innstilling om skolebibliotek:

Komiteen mener at et skolebibliotek skal være et redskap for å støtte elevene i å nå målene som ligger i lærerplanen. Komiteen viser til den nylig utgitte boken Teacher and Librarian Partnerships in Literacy Education in the 21st Century (2017). Der vises det til nasjonal og internasjonal forskning om at barn og unge som leser variert skjønnlitteratur på skolebiblioteket og i klasserommet, utvikler et engasjement for lesing og deler sine leseropplevelser. Studiene viser også at godt utbygde skolebibliotek og partnerskap mellom lærere og bibliotekarer er avgjørende for å utvikle en kultur for lesing i skolen.

Komiteen viser til at elever skal ha tilgang til skolebibliotek gjennom hele grunnopplæringen. Ansvaret for og utviklingen av tilbudet til elevene ligger hos kommunene. I forskrift til opplæringsloven gis det også klare føringer for at bibliotekene skal være tilgjengelige og særskilt tilrettelagt for elevene slik at de blir aktivt brukt i opplæringen i skolen.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti, mener at det er på tide å belyse skolebibliotekenes rolle og inkludere deres rolle i forbindelse med fagfornyelsen og det foreslåtte læreplanarbeidet, samt inngå som en del i skolens pedagogiske planverk.

Flertallet fremmer derfor følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen legge fram en melding for Stortinget om biblioteksektoren, og inkludere skolebibliotekenes og universitetsbibliotekenes rolle i utdanningene.»

Et annet flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, er positive til at det er gitt midler til lesestimuleringstiltak gjennom Språkløyper i barnehagene og skolene, og støtter regjeringens forslag om å vurdere å styrke arbeid med leselysttiltak gjennom en tilskuddsordning der en del av midlene skal brukes til å styrke skolebibliotekenes arbeid.

Les mer om Aksjon skolebibliotek her