På årsmøtet til NBU i april 2017 dannet vi aksjonsgruppa som jobber aktivt mot nedleggelse av bibliotek, samt for å styrke bibliotek og skolebibliotek.

Tekst av Mari Kjetun

Medlemmene er NBUs nestleder Mari Moen Holsve, NBU-medlemmer Anne-Berit Aspaas, Liv Marit Weberg, Mari Kjetun og Åse Ombudstvedt og skolebibliotekar Anita Heggedal fra Sørumsand skole. Gruppa vil legge fokus på «Folkeopplysning rundt tilstanden til og viktigheten av norske skole- og folkebibliotek». Vår første aksjon var å dele ut løpesedler på Norges Litteraturfestival på Lillehammer.

Hvem har stjålet biblioteket?

Det var spørsmål som vi møtte forfattere, forlagsfolk, bibliotekarer, pressen og forbipasserende Lillehamringer med. I ført solgule T-skjorter delte vi ut hundrevis av solgule flyere hvor vi informerte om tilstanden til bibliotekene og viktigheten av at de består. Profilerte forfattere som Jørn Lier Horst nevnte vår sak i forbindelse med et intervju under festivalen og vi synes at vi greide å skape god bevisstgjøring rundt behovet for skole og folkebiblioteket i løpet av de to dagene vi hadde aksjonen.

Dette sto på flyerne:

Visste du at …

Biblioteket utjevner sosiale og kulturelle forskjeller?

Elever som lystleser skårer bedre også i realfag?

Leseglede gir barn trygghet og god selvfølelse?

Leseglede øker nysgjerrighet?

Biblioteket er skolens hjerne og hjerte?

Et bibliotek har mye mer enn bare bøker?

Harry Potter er en flittig bruker av biblioteket – hvordan skulle han klart å bekjempe Voldemort uten?

Har du tenkt over at …

Folkebibliotek over hele landet legges ned.

Altfor mange skoleelever har ikke tilgang på bibliotek.

Altfor mange skolebibliotek mangler bibliotekarer.

Altfor mange skolebibliotek er stengt i skoletida.

Ingenting i lovverket regulerer hva skolebibliotek skal inneholde.

Det er skolens og bibliotekets jobb å vekke leselyst.

Galtvort har bibliotek. For mange norske skoler har det ikke.

Veien vår videre er å kartlegge og samle inn opplysninger rundt tilstanden til bibliotekene slik at vi kan vise til fakta og bringe dette videre til de rette folkene, og vi vil fortsetter informasjonsarbeidet på Barnebokfestivalen i Oslo 14. – 16. september.

Vi har også blitt kontaktet av journalist Elise Løvereide fra Dag og Tid, hun skulle skrive en artikkel om skolebibliotekene i grunnskolene. Hun fikk noen bilder som jeg har tatt mens jeg har vært på skoleturné. Vi fikk også si hva vi mente om saken.

Dette resulterte i reportasjen «Skulebiblioteket treng ei lov», som stod på trykk i Dag og Tid fredag 23. juni. Der sier Ingvild Christine Herzog, leder i Norsk Forfattersentrum følgende : «Når alt kjem til alt, er skulebiblioteket opp til den enkelte skule. Det er enorme forskjellar på skulebiblioteka i landet. Medan somme har store, opne bibliotek, har andre berre ei kasse med bøker. Det skapar forskjellar når det gjeld kompetanseutvikling til elevane. Derfor treng vi ei lov. Lova må regulere kor mykje plass biblioteket skal ha på ein skule.»

I reportasjen er forfatter og NBU-medlem Linn T. Sunne også intervjuet. Hun sier blant annet: «Eg har besøkt mange skular som lærar og fofattar. Etter mi erfaring er det heilt tilfeldig korleis tilstanden til skulebiblioteket er.»