Nytt opptak til nettstudiet i samtidslitteratur 4. oktober (ill.foto)

Hva gjør formidleren når barnelitteraturen blir mer og mer visuell, når historiene flyter på tvers av plattformer eller når ungdomslitteraturen nærmer seg young adult? Dette er et eksempler på problemstillinger som blir tatt opp i i NBIs nettbaserte videreutdanning i samtidslitteratur for barn og unge.

Siden oppstarten i 2015 har studiet gitt kompetanseheving og 30 studiepoeng til tre kull med bibliotekarer, lærere og andre litteraturformidlere. De har fått kunnskap om nye litterære tendenser og formidlingsformer som er relevante for deres arbeidshverdag.

Tre viktige punkt for deg:

  • Studiet starter i januar 2018 og varer ett år
  • Studieavgiften er på kr 6.000 per semester
  • Søknadsfristen er 4. oktober 2017

 

Les mer om studiet, undervisning og opptak.