NBU var en naturlig del av programmet på Barnebokfestival 2017 i Oslo. I tillegg til programposter, var NBUs egen aksjonsgruppe for bibliotekene også på plass på lørdagen og distribuerte flyers.

Debatt om kritikk av ungdomslitteratur (f.V)Ingvild Bræin, Marius Emanuelsen, Kristine Isaksen og debattleder Heidi Sævareid. (foto: Mari Moen Holsve).

I paneldebatten ledet av Heidi Sævareid  ble det mellom anna diskutert om anmelderne skal eller ikke skal fokusere på alderen til målgruppa når de anmelder en bok. En annen ting som også ble diskutert er den forholdsvis lave statusen  ungdomslitteraturen har i Norge kontra den høye statusen til YA-litteraturen i USA og England. Panelet kom også med en uformell oppfordring til kultur-Norge om at det burde forskes mer på utviklingen av den norske ungdomslitteraturen – hvordan ser den ut nå, i forhold til for ti/femten år siden? Hvor er vi på vei, og hvordan kan vi gi den samme status som YA i USA og England?

Fullt hus under debatt om tilstanden i norske skolebibliotek

Debatten om tilstanden til norsk skolebibliotek ble ledet av leder av Foreningen !les Silje Tretvoll som sitter midt mellom paneldeltakerne (foto: Mari Moen Holsve)

I panelet satt Mari Hopland fra Norsk Bibliotekforening Skole, forsker ved HiOA Joron Pihl, rektor ved Spangereid skole Even Tronstad Sagebakken og Terje Moen fra Skolenes landsforbund.

Lokalet var gledelig nok stappfullt, og det måtte hentes inn flere stoler. Mari Hopland og Joron Pihl forklarte for publikum om den nåværende tilstanden i skolebibliotekene, mangelen på tall og informasjon, og ikke minst forskningen som viser verdien av lesing og samarbeidet mellom bibliotek og lærer på pedagogisk plan. Rektor Even Tronstad Sagebakken bidro med egne erfaringer fra Sprangereid, der de har satset stort på biblioteket og lesing. Terje Moen forklarte om synet på skolebiblioteket integrert i det pedagogiske hos Skolenes landsforbund ,og tilsto at det var ting som kunne gjøres her.

Det kanskje viktigste vi fikk presentert, var Joron Pihls forskning som viser tydelig at hos folk som har ulike utgangspunkt sosialt, utjevnes disse forskjellene ved lystlesing og leseferdigheter (eget bilde). Det er ingen tvil om at et aktivt brukt skolebibliotek, i samarbeid med undervisningen, har en stor verdi, både integreringsmessig og for alle elever i den norske skolen.