NBUs årlige tidsskrift er i år hovedsaklig viet 70-årsjubilanten NBU. Mange forfattere har fortalt hva NBU betyr for dem, og hvilke ønsker de har for NBUs framtid. Vi har også fått hilsener fra flere søsterorganisasjoner. Mette Newth har skrevet et engasjert essay om klima, fortid, framtid og skriving, og Lise Männikkö har sammenlignet to ungdomsbøker av ulik dato om krig, Miriam og Nærmere høst. Trollkrittet-vinner Gudrun Skretting har skrevet om lek, kunst og innlevelse, og tidligere leder Dag Larsen forteller om hvilken unik og sårbar posisjon NBU er i – og kommer med noen spådommer om framtiden.

Dikteren i årets tidsskrift er Ruth Lillegraven, og vi kan lese et knippe dikt fra samlingen Eg er er er eg er. Lillegraven blir også intervjuet av Elen Betanzo. Nhu Diep har laget forsiden, og de flotte, fargerike illustrasjonen inni Innsiden.

NBUs ledere kommer og går, men Ellen Liland består. Nåværende leder Taran Bjørnstad har laget et varmt intervju med NBUs faste klippe.

Redaktører for Innsiden – BU17 har vært Elen Betanzo og Linn T. Sunne. De tar gjerne imot tilbakemeldinger av alle slag.

Alle som ikke var på jubileumsfesten og fikk tidsskriftet da, får det tilsendt i posten i løpet av neste uke.