Fra nyttår vil forlaget Vigmostad & Bjørke ikke lenger være medlem av forleggerforeningen.

ILLUSTRASJON: ENA FORLAG ER ET IMPRINT I VIGMOSTAD & BJØRKE

 

– For Forlaget Vigmostad & Bjørke vil ikke utmeldingen innebære noen endring; alle avtaler gjelder som før, vi følger normalkontrakten og vi kommer til å forbli et fastprisforlag. Vår deltagelse i Frankfurt 2019 og samarbeidet med Norla fortsetter også som før, informerer Elizabeth Sellevold, forlagssjef i Vigmostad & Bjørke.

Bakgrunnen for utmeldingen er en vedtektsendring i Forleggerforeningen som innebærer at hele konsernet må være medlem, eller melde seg ut. Fagbokforlaget har en lang historie utenfor foreningen og er ikke klar til å melde seg inn nå. Konsekvensen er at Forlaget Vigmostad & Bjørke må melde seg ut, men det er ikke utelukket at hele forlagskonsernet melder seg inn ved en senere anledning.

 

– Vi kommer til å opprettholde den tette og gode dialogen vi har med bransjeforeninger, bokhandlere og andre samarbeidspartnere. Forlaget skal også fortsatt engasjere seg i bransjespørsmål fremover. I politisk sammenheng kan det ofte være en fordel at det finnes uavhengige aktører som også støtter hovedlinjene i bransjen,  sier Sellevold.

FOTO: FORLAGSSJEF, VIGMOSTAD &BJØRKE: ELIZABETH SELLEVOLD

Forlaget Vigmostad & Bjørke kjøpte nylig opp Ena forlag som gir ut bøker for barn og unge. Ena forlag er et imprint i Vigmostad & Bjørke. Dette betyr med andre ord at Ena forlag heller ikke kommer til å være medlem av Forleggerforeningen fra nyttår.