NBU arrangerte mandag 6. november vår første lange lunsj, et initiativ som skal gi medlemmene mulighet til å møtes som kollegaer og mingle i uformelle omgivelser. Lang lunsj er etter planen første mandag i måneden.

Aldri feil med vafler. Foto: Mari Moen Holsve

Lunsjen hadde mange påmeldte, og vi fylte det grønne rommet i Rådhusgata med i underkant av tjue medlemmer. Lena Lindahl ble den første som holdt det faste, korte innlegget i lang lunsj, der et av medlemmene inviteres til å dele fra et prosjekt de jobber med eller lese høyt fra en bok. De tilstedeværende medlemmene uttrykte at de satte stor pris på initiativet, og at de hygget seg.

Godt fremmøte og god stemning. Foto: Mari Moen Holsve

Dette er et prøveprosjekt fra NBU som ennå er i utviklingsfasen, men vi håper det blir et populært tiltak som mange vil benytte seg av. Vi er også klar over at dette er et tilbud som dessverre begrenser seg til de medlemmene som bor eller er i osloområdet. Vi har dette med i tankene i prosessen videre, og håper vi får anledning til å gjøre noe lignende også andre steder i landet.

NBUs neste lange lunsj er mandag 4. desember. Påmelding kommer via e-post.

Tekst: Mari Moen Holsve