Vil du bli med å lese og diskutere de beste bøkene for de viktigste leserne? Illustrasjonsfoto: Ingelin Røssland

Vi, Karin Kinge Lindboe og Synne Sun Løes, vil starte en BU-lesesirkel i regi av NBU. Men først vil vi undersøke om det er noen interesse for dette?

Lesesirkelen vil kunne møtes i Rådhusgata, en gang i måneden eller evnt. sjeldnere. (Det praktiske må vi komme tilbake til. Oppstart vil tidligst bli våren 2018.

 Vi tror at det å diskutere bøker, dele tanker og følelser man får i møte med tekst og bilde, er svært nyttig for egen skriving. 

Det er også veldig inspirerende og gøy å «snakke bøker.»

Ta kontakt, hvis du er interessert i å delta på dette.

Karin.kinge.lindboe@gmail.com

Synnesun@gmail.com