Guri Fjeldberg blei tildelt Askeladdprisen av Ibby Norge under Ungdomsbokgildet i Drammen i dag. (Foto: Ingelin Røssland)

For første gang i historia har Askeladdprisen gått til ein kritikar. I juryen sat Bjarte Bakken, Line Halsnes, Oddmund Kårevik, Siri Morland og Maria Brandt.

Askeladdprisen er ein ærespris som blir delt ut av IBBY Norge. Prisen heidrar enkeltpersonar eller organisasjonar som gjennom virke av kritisk, teoretisk, eller praktisk karakter har bidratt til å fremja god barne- og ungdomslitteratur.

I juryens grunngjeving stod det mellom anna at Fjeldberg får prisen for å bruka utestemma si om  bøker for barn– og ungdom.

NBU gratulerar Guri Fjeldberg med prisen.