Det hjelper å kjempe og det er viktig å stå sammen.
Kunstnernettverket har stått på for å endre Regjeringens budsjettforslag, der det mildt sagt ikke så bra ut for kunstnernes økonomi.

Litt mer penger i sparegrisen. (Illustrasjon: Anna Fiske)

– Kunstnernettverket har jobbet målrettet for stipendreformen  i flere år – og budsjettforliket som onsdag ble inngått mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti innebærer at kravet om økning av kunstnernes lønn innfris. De statlige kunstnerstipendene skal nå øke til ca 261.000 (som er 50% av gjennomsnittslønn). Dette er utrolig gledelig, sier NBU leder, Taran L. Bjørnstad.

– Det er et stykke igjen, men Kunstnernettverket jobber videre og dette viser hvor viktig samarbeidet mellom kunstnergruppene er – og vi er heldige som har erfarne og så dyktige lobbyister som bla. Hilde Tørdal med oss, sier hun.

– Nå er det bare å håpe at politikerne ser urimeligheten av å rasere stipendkomiteene, og at den varslede  sammenslåingen av komiteene for litteraturfeltet stanses. Det vil være katastrofalt for barne- og ungdomslitteraturen. NBU sammen med de andre skribentorganisasjonene jobber videre for å øve press på politikere og forvaltningen, avslutter leder i NBU, Taran L. Bjørnstad.

Les mer om budsjettforliket her.