Foto: Bjørn Tumyr

Navn: Stina Langlo Ørdal

Alder: 43

Debutbok: Princess Aasta

 

– Hva betydde bøker for deg i oppveksten?

Jeg har alltid vært veldig opptatt av bildebøker; jeg har nok aldri sluttet å lese bildebøker. Mest fordi jeg var opptatt av tegningene og veldig opptatt av ulike måter å tegne på.

Etter hvert leste jeg andre bøker også, og hvis boka fenget, så ble jeg hekta og måtte jeg lese alt med en gang.

Jeg husker også at det var fint å komme hjem fra skolen for å finne mammas bokklubbpakke i postkassen. Hvis boka var spennende kunne jeg bare bli sittende å lese til boka var utlest.

 

– Hvorfor ville du bli forfatter?

Jeg tenkte ikke på å bli forfatter – jeg var innom tanken på å bli journalist på et tidspunkt, men jeg skulle bli tegner, og det ble jeg.

Jeg er utdannet illustratør, og da jeg studerte var drømmen min å få illustrere barnebøker. Drømmen min ble realisert allerede på universitetet da jeg lagde Prinsesse Aasta. Det startet som et bildebokprosjekt i 2. året på universitetet. Bokideen min ble presentert for Bloomsbury, og de ville gi den ut. Det var stas og jeg fikk tro på at jeg også kunne skrive.

 

– Hvorfor skriver du for barn og/eller ungdom?

Jeg tok ingen aktive valg i forhold til å hvem jeg ville skrive for, det ble sånn – en konsekvens av at jeg ville illustrere bildebøker kanskje.

Jeg opplever en stor frihet når jeg illustrerer og skriver for barn.

Da jobber jeg med temaer jeg vil utforske, illustrativt og tekstlig. Jeg finner også mye inspirasjon i barn, måten de betrakter verden på og hvordan de forholder seg til hverandre og voksenverdenen, og ikke minst hvordan de tegner.

 

– Har du en rød tråd eller fellesnevner gjennom forfatterskapet ditt?

Ikke som jeg har tenkt over. Kanskje mennesker, følelser og relasjoner er en slags rød tråd?

 

– Er det noe du er spesielt opptatt av som forfatter?

Jeg er opptatt av rytme, stemninger, kontraster, og at det skal være godt å lese høyt. Og jeg er opptatt av å lage bøker som gir rom for undring og som kan være utgangspunkt for gode samtaler mellom barn og voksne.

 

– Hva liker du best å gjøre når du ikke skriver?

Jeg liker å være med familien min, kanskje helst på hytta eller på tur- et eller annet sted. Og jeg er veldig glad i å bade i sjøen om sommeren!

 

– Hvilke forventninger har du til NBU?

Mitt inntrykk er at NBU er en aktiv organisasjon, et faglig fellesskap der det er hyggelig å være. Jeg er glad for at jeg kan få være en del av NBU-fellesskapet og gleder meg til å bli bedre kjent med organisasjonen og medlemmene.