Følgende innspill fra NBU ble presentert av nestleder, Mari Moen Holsve, på nasjonalt innspillsmøte om ny kulturmelding i dag, fredag 2. februar:

De beste bøkene – til de viktigste leserne

Dette er NBUs visjon. Og det er en visjon å strekke seg etter. Men dette krever stor kunstnerisk innsats. Og det kreves politisk vilje.

Første ledd i visjonen – de beste bøkene. Dette handler om skrivekunstnerne og illustratørene som skal lage relevante fortellinger, de som overleverer kulturen vår og språket vårt til de neste generasjonene. I et lite språkområde er dette ingen garanti. Det kreves bredde og mangfold i litteraturen. Vi trenger ordninger som tilrettelegger for dette – og de ordningene finnes i dag.

Men de må vernes om, og de må forbedres. Stipendordninger som gir tid og mulighet til å skape. Fastprisordninger som gjør kunstnerøkonomien mer forutsigbar. Grunnlaget for normalkontraktene. Innkjøpsordninger til bibliotek – biblioteksvederlaget og kopieringsvederlaget – som er grunnlaget for kunstnerforeninger som vår. Dette er basert på en kollektiv tankegang. For at den beste litteraturen skal få komme frem – både den som leses av mange, og den som leses av få. Det er noe grunnleggende sosialt i dette. Vi ber om at dere verner om det.

Kunstnerøkonomien avstemmes med prisstigning og lønnsvekst ellers i samfunnet. Dette er nødvendig for at noen skal kunne skrive bøkene med de menneskebyggende fortellingene. Bøkene som skaper lesekompetanse og muligheter for å klare seg akademisk i framtidens samfunn. Menneskebyggende; kjenn på det ordet. Det er det litteraturen er.

Så, til andre halvdel av NBUs visjon: de viktigste leserne.

Dette er snakk om barna. De unge, som skal rustes til å klare seg i verden. Litteraturen byr på empati og gjenkjennelse. Det er en unik læring. Det er en nødvendig læring i samfunnet. Men den må tilegnes. Den kommer ikke av seg selv. Barn og unge må møte litteraturen – mer enn noen gang er bibliotekene og skolebibliotekene avgjørende. Alle barn og unge bør ha samme rett og samme mulighet til å møte litteraturen, uansatt hvor de kommer fra. Uansett hvor de bor. Uansett hva mor og far gjør – eller ikke gjør. Uansett i hvilken form fortellingene kommer – i bok eller på skjerm, brett, eller telefon. Uansett hvordan verden ser ut om 10–20–30 år, så vil evnen til å tilegne seg tekst være avgjørende. Lesekoden er elementær i et demokrati.

I en kulturmelding for fremtiden bør en ny lov om skolebibliotek stå helt øverst!

De beste bøkene til de viktigste leserne. Vi håper vi får en kulturpolitikk som vil strekke seg etter den visjonen.