Illustrasjon: Anna Fiske

NBU har blitt oppmerksom på at et forlag har misforstått kulturrådets ordning i 2014 ved at de avkortet forfatterens royaltyutbetaling for innkjøpte bøker til Kulturrådet.

Av budsjetthensyn det året hadde utbetalinger til forlagene ulike grader av avkortning. I praksis vill det si at forlagene for et antall bøker kun fikk 70% av normal betaling fra Kulturrådet. Kulturrådet har bekreftet at det ikke var anledning for forlag å avkorte forfatterens royalty for innkjøpte bøker. NBU har tatt dette opp med det aktuelle forlaget og håper å løse saken. Dersom andre forfattere har opplevd det samme (fått avkortet sin royaltyutbetaling fra innkjøpte bøker til kulturrådet i 2014) ber vi dem ta kontakt med oss.

AV: Taran L. Bjørnstad