Søk jobb som Daglig leder hos Leser søker bok:

 

Daglig leder skal lede høyt kompetente medarbeidere i en forening som har viktige oppgaver i det litterære feltet. I tillegg til bokutvikling og formidling samarbeider Leser søker bok tett med andre organisasjoner og institusjoner i feltet. Lederen må kunne lage korte og langsiktige planer for foreningens arbeid, samt kunne påvirke rammebetingelser som blir fastlagt av statlig forvaltning og politikere.

Les mer om jobben hos Leser søker bok.