Norsk Forfattersentrum Litteraturbruket vil styrke både litteraturens plass og de litterære produksjonene som formidlingsform i skolen, innenfor og utenfor Den kulturelle skolesekken. Den litterære produksjonen, gjerne i samspill med andre kunstformer, skal ivareta formidlingen av det skrevne ord, men ikke nødvendigvis formidlet av forfatteren selv. Også i 2018 lyser Norsk Forfattersentrum ut midler til nye litterære produksjoner. Et eget fagutvalg skal vurdere søknadene.

Les mer hos forfattersentrum.