Går du med en tekstforfatter i magen?

To ganger årlig kan tekstforfattere søke støtte hos Tekstforfatterfondet. Tekstforfattere kan selv søke fondet om arbeidsstipend, støtte til utstyr, reise, fordypning eller om opphold i fondets leilighet i Firenze.

Andre enn tekstforfattere kan søke i stipendkategorien spesielt om støtte til honorering av tekst til musikk. Eventuell støtte vil da bli utbetalt direkte til sangtekstforfatteren.

Husk å søk Tekstforfatterfondet, frist 3. april 2018.
Les mer her.