Etter en grundig evaluering og påfølgende omarbeidelse lanseres NBU-tipset i et nytt format og oppdatert design. Innholdet er det samme: ny norsk barne- og ungdomslitteratur. Tidligere besto NBU-tipset av omtaler fra tilfeldig utvalgte titler, og i hovedsak fra NBU-medlemmer. I det nye formatet inkluderes alt som gis ut av bøker til barn og ungdom fra seriøse norske forlag, både fra medlemmer og ikke-medlemmer.

Forlagene har blitt invitert til å sende inn omtaler av nye bøker fortløpende, og vi har fått meget god respons og oppslutning. Omtalene formidles i en stram ramme utarbeidet for NBU-tipset, og alle har derfor samme form. Dette gjør siden tilgjengelig og oversiktlig. Siden vil gi en god oversikt over hele bredden av nye utgivelser og vil derfor fremstå mer relevant enn tidligere. I tillegg blir det redaksjonelt stoff, både i form av forfatterintervjuer og sjangeromtaler. Hver måned vil et tema eller en sjanger løftes frem spesielt. Redaksjonelt stoff og forfatterintervju vil knyttes til månedens tema. Både forlag og forfattere inviteres til å bidra.

Det vil ta tid å innarbeide dette som en god og helhetlig informasjonsplattform for ny norsk barne- og ungdomslitteratur, men det mangler et slikt forum i dag, og vi mener NBU-tipset har potensiale til å fylle dette tomrommet. Målet er at dette skal bli nettstedet lærere, elever, foreldre, bibliotekarer og alle andre leseglade velger når de vil orientere seg i den aktuelle barne- og ungdomslitteraturen.

Det nye NBU-tipset vil være på nett før årsmøtet 14. april.

Har du noen spørsmål, eller ideer og innspill, så nøl ikke med å ta kontakt med oss i Rådhusgata, eller med redaktøren for NBU-tipset, Ingelin Røssland, direkte:  redaktor@nbuforfattere.no

Ønsker alle en riktig god påske og gleder meg til å se mange NBU-forfattere på årsmøtet i april. Vel møtt!

Taran