Leder i Norsk Forfattersentrum, Ingvild C Herzog. (Foto: Taran Bjørnstad, NBU)

Lørdag 7. april 2018 feiret Norsk Forfattersentrum 50 år, og det er et jubileum det er verdt å feire. Både NBUs leder, nestleder og administrasjonsleder var tilstede.

Forfattersentrum er den største og eldste formidleren av forfattere i Norge. De skaper og tilrettelegger for møter mellom forfattere og publikum; verdifulle møter som gjør terskelen til litteraturen lavere og opplevelsen større. Det tydelige og sentrale i Forfattersentrums arbeide er omsorgen for forfatteren, for leserne og for litteraturen. NBU gratulerer og takker dessuten Forfattersentrum for deres utrettelige og uvurderlig innsats for å sikre forfatterne gode sosiale og økonomiske rammebetingelser i formidlingsarbeidet. For å bruke lederen, Ingvild C Herzogs egne ord:

Vi må sørge for at forfatterne har råd til å bidra
til en rik samtidslitteratur.

Hipp hipp Hurra for Norsk Forfattersentrum og en spesiell takk til styreleder Mikkel Bugge og daglig leder Ingvild C Herzog. Det er en glede å være på lag med dere!

Taran Bjørnstad, leder NBU