Historisk vedtak under NBUs årsmøte på Leangkollen 14. april 2018:

Årsmøtet mente at tiden var inne for å gjøre opptakskriteriene til foreningen mer forutsigbare og objektive. Både styret og medlem Arne Svingen hadde hver for seg et forslag for liberalisering og forenkling av opptak til foreningen.

 

 

Et overveldende flertall gikk inn for Arne Svingens forslag.

Den nye paragrafen lyder:

 

Medlemskap er åpent for alle forfattere som er bosatt i Norge, samt norske forfattere bosatt i utlandet, når de, som eneste forfatter, har skrevet minst to skjønnlitterære barne- eller ungdomsbøker som, uavhengig av skriftspråk, er innkjøpt av Norsk Kulturfond. Andre søkere med minimum to bøker vurderes av Det litterære råd etter nærmere retningslinjer.

Les mer her.