I januar 2018 vedtok styret i NBU at midler generert fra Bokhylla øremerkes seniorstipend.

NBU mottar årlig vederlag fra Bokhylla, og kr 150 000,- avsettes til to seniorstipend av kr 75.000,-. Det resterende beløpet fra Bokhylla går inn i den generelle stipendpotten til NBU. Seniorstipendet er etablert som en fast ordning, men størrelsen på stipendet vil kunne påvirkes av størrelsen på vederlaget fra Bokhylla.

Stipendet kan søkes etter fylte 65 år. Søkeren må være en publisert forfatter. NBUs litterære råd innstiller til stipendet. Søkeren må beskrive et konkret bokprosjekt og rådet vil vurdere søknaden etter rådets retningslinjer. Kvaliteter som originalitet og muligheter for gjennomføring vil vektlegges. Stipendet tildeles kandidater basert på prosjektbeskrivelsen. Det skal ikke tas hensyn til om det er flere år siden søkeren sist ga ut en bok.

Søknadsfrist: 15. juni 2018

Fyll ut skjema under eller kontakt administrasjonen.