Både leder, Taran Bjørnstad, og nestleder, Mari Moen Holsve, var tilstede på Stortinget i dag der det omstridt lovforslaget til ny åndsverklov ble forkastet. Samtidig innfører Stortinget en ny tvisteløsning for åndsverk.

En gledens dag – Kunstnernettverket har øvd massivt press – lobbet og jobbet målrettet  for å ivareta kunstnernes interesser og har nådd frem på de aller viktigste punktene – og  er takknemmelighet over innstillingen fra Kultur og fam. Komiteen. Åndsverkloven skal sikre inntekter til kunstnere og opphavsmenn, og er en av våre viktigste kulturlover. Det blir fest og ikke protest!

Taran Bjørnstad

Les hele mer hos NRK