NBU på Lillehammer:
31.mai,  Cafe Stift, klokken 11.00

Sosiale medier tilrettelegger for spredning av intime historier og private bilder – og det deles generøst. Forskning viser at barn helt ned i niårsalderen eksponeres for porno. Hvordan gjenspeiles disse problemstillingene i litteraturen? Preges den av den «gjennomseksualiserte ungdomskulturen»? Kan bøkene fungere som motvekt til pornografien? Det rapporteres at gutter leser mindre enn jenter – og minst av alle målgrupper. Hvorfor? Oppleves litteraturen relevant for unge gutter? Eventuelt – hvorfor ikke? Hva ønsker de å lese – om noe?

Disse og flere andre spørsmål ønsker vi å belyse og diskutere i seminaret. I første del møter vi forfattere som behandler tematikken: Gro Dahle, Tor Fretheim, Christian Valeur og Jan Tore Noreng. I andre del blir det en paneldebatt med representanter for målgruppen, «helsesista» Tale Maria Krohn Engvik og forfattere.

Debattleder: Taran L. Bjørnstad

Velkommen!

https://www.litteraturfestival.no/shows/bok-og-baller/