Pressemelding FRA NORSK PEN:

I dag lanserer Norsk PEN sammen med en sammenslutning av ytringsfrihetsorganisasjoner ledet av International Press Institute (IPI), kampanjen «I subscribe» – til støtte for uavhengig journalistikk i Tyrkia. Kampanjen oppfordrer lesere over hele verden til å tegne abonnement på Tyrkias få gjenværende uavhengige aviser, som en solidarisk støtteerklæring. Cumhuriyet er den første avisen som støttes gjennom «I subscribe».

– I engelsk nettutgave vil Cumhuriyet bli en modig og åpen internasjonal stemme om et tyrkisk rettssamfunn i forfall, sier William Nygaard, leder av Norsk PEN. – Vi støtter den frie journalistikken i Tyrkia, og kampanjen «I subscribe» fremmer det.

Uavhengig journalistikk i Tyrkia er under sterkt press. Anslagsvis 90 % av landets medier er underlagt statlig kontroll og mer enn 180 aviser har blitt stengt siden kuppforsøket i juli 2016. Per 1. juni 2018, er 153 journalister i fengsel i Tyrkia og hundrevis av andre venter på rettssaker.

Klikk her for å abonnere: https://www.isubscribe.media/

Cumhuriyet ble grunnlagt i 1924 og er en av Tyrkias eldste aviser. Den tyrkiske staten har utpekt Cumhuriyet som hovedmål og utsetter avisa for stadig nye undertrykkelser. I april ble 14 av avisas journalister og medarbeiderne – inkludert redaktøren og administrerende direktør – dømt til fengsel på grunnløse terroranklager. Cumhuriyet har over lang tid blitt utsatt for et så kvelende rettslig og økonomisk press, at avisa nå befinner seg i en svært vanskelig finansiell situasjon.

Norsk PEN håper på stor oppslutning rundt kampanjen. Ved å tegne et abonnement støtter du den frie, kritiske journalistikken i Tyrkia, og de forfulgte journalistene og mediearbeiderne. Send oppfordringen videre til ditt nettverk.

Les mer om situasjonen for den frie presse i Tyrkia her.

#isubscribed