Foto: privat

Navn: Nina Nordal Rønne

Alder: 45

Debutbok: Tiloversmari

 

Hva betydde bøker for deg i oppveksten?

Bøker og lesing har vært en viktig del av oppveksten min, og er det fremdeles. Det var i bøkene jeg virkelig oppdaget hvordan fortellinger kunne sette fantasien i sving, og at alt mulig spennende kunne hende. Det ga en følelse av å få øye på en stor frihet, og at verden er åpen og uendelig, og et godt sted å høre til.

Hvorfor ville du bli forfatter?

Viljen har kommet sammen med interessen min for bøker og litteratur, og for å sette sammen ord, bilder og tanker og se hva som hender. Skriving har vært et frirom for utprøving av ideer og formuleringer, og det håper jeg det fortsetter å være, om det blir nye bøker av det eller ikke.

 Hvofor skriver du for barn og/eller ungdom?

Det er intuitivt, tror jeg, jeg liker å skrive for barn. Jeg er opptatt av at skapende aktivitet er noe barn skal få ta del i, så jeg har forsøkt å dra det inn som tema, særlig på bildesiden. Det å utvikle fantasi kan bety mye for evnen og motet til å tenke selvstendig. Jeg synes det er fint om barn blir kjent med forskjellige fortellinger og får erfaring med en bredde av visuelle og estetiske uttrykk. Om ikke en bok slår an med det samme, kan det likevel være at noe ved boken fester seg et sted og blir viktig. Det handler ikke alltid om at man må være like begeistret for alt man leser.

Har du en rød tråd eller fellesnevner gjennom forfatterskapet ditt?

Fellesnevneren foreløpig er at jeg har laget bildebøker, og at selve teknikken har betydning for fortellingen og i begge bøkene. Jeg har et ønske om å formidle noe om kreativitet. Begge hovedkarakterene mine et litt ufordelaktig visuelt utgangspunkt. Den ene er satt sammen av tilfeldige papirbiter, den andre er malt i grått.

Er det noe du er spesielt opptatt av somforfatter?

Jeg er opptatt av å finne den rette balansen mellom det som blir formulert og det som utelates i teksten. Skrivingen min ligger nært kort prosa, poesi og hybridtekst. Jeg prøver meg frem, jeg har mye igjen å finne ut av i min egen skriving.

Hva liker du best å gjøre når du ikke skriver?

Bortsett fra å lese og tegne, liker jeg å treffe venner, se en film eller en utstilling, gå en planløs tur, forestille meg at jeg skal på en spennende utflukt til Japan, være sammen med familien min.

Hvilke forventninger har du til NBU?

Jeg gleder meg til å være en del av et fellesskap i foreningen, og å møte andre med felles interesser.