I dag ble det signert en rammeavtale mellom Den norske Forfatterforening, Norske Barne – og Ungdomsbokforfattere og NRK. Avtalen gir NRK tidsubegrensede rettigheter for bruk av skjønnlitteratur på alle plattformer.

Leder i NBU, Taran Bjørnstad, er fornøyd med den nye avtalen;

At NRK har ambisjon om å satse mer på litteratur er viktig og riktig og det applauderes i NBU. Den nye avtalen legger til rette for mer litteratur og den gjør det mulig å ha litteratur liggende i arkiv tilgjengelig for det unge publikum som kanskje ikke er så trofast til lineær tv og faste radioprogram- flater som det eldre publikum har vært. Dette er en tre års prøveavtale og det er lagt opp til årlige møter mellom forfatterforeningene og NRK for å følge utviklingen – det er veldig positivt. Vi ønsker å bidra alt vi kan for å heve bruken av litteratur i TV og radio og på andre plattformer – og samtidig påse at forfatterne får betalt for verkene sine. Her tror vi begge deler ivaretas.

Les mer hos ntbinfo.no

fra pressemeldingen på www.ntbinfo.no