Taran Bjørnstad, styreleder

Taran Bjørnstad, leder

Det går mot sommerferie, og NBU legger et travelt og spennende vårsemester bak seg. Det er riktig mye å glede seg over. Det har vært kunstnerjubel for ny åndsverklov, og selv om noen punkter fortsatt er utfordrende, ble kunstnerforeningene hørt i prosessen.

Vi har fått en kulturminister som har hjerte for kultur, kunst og mennesker. Trine Skei Grande har løftet frem betydningen av kunst og kultur for barn og unge i regjeringsplattformen. Hun legger opp til en egen kulturmelding for barn og unge. Her vil litteratur være sentralt og NBU skal bidra. Statsråden har dessuten bevilget 30 millioner kroner på å fremme leselyst i Norge i 2019. Det er den største satsingen på 20 år. NBU vil sammen med andre foreninger søke om støtte til tiltak som kan fremme lesning hos ungdom. 7 organisasjoner stiller seg bak dette prosjektet, som NBU er initiativtaker til. Og det fører meg over til samarbeidet på kryss og tvers i bransjen: I de store sakene arbeider vi tett med flere organisasjoner: NBU har sammen med DnF fremforhandlet ny avtale for bruk av litteratur i NRK.

Parallelt med arbeidet i Kunstnernettverket jobber NBU tett med Norsk Forfattersentrum om rammebetingelser for forfattere i Den kulturelle skolesekken og muligheten for å etablere en ordning for vederlag for bruk av tekst og illustrasjoner i formidling. NBU bistår NBI i arbeidet for etablering av et masterprogram i skrivekunst for barne- og ungdomslitteratur. NBU er representert i styret i både NORLA og i Foreningen !les. Det betyr at vi har stor mulighet til å påvirke politikken og retningen i disse organisasjonene, som er så viktige for forfatterne, leserne og for litteraturen. Ikke minst knyttes det bekjentskaper og nettverk som gjør annet samarbeid mulig. Sammen står vi sterkere, og bokbransjen er i det store og hele gode på samarbeid.

Det går mot sommerferie her i Rådhusgata 7, og til høsten begynner vi å pakke sakene for å flytte. Det er vemodig å forlate en så ærverdig og vakker, gammel bygning, men det blir flott å komme inn i et nytt og praktisk kontorlokale hvor forholdene ligger bedre til rette for moderne foreningsarbeid. Det er gledelig at vi har klart å finne et lokale alle kan enes om og glede seg over. Fra 1. desember er alle foreningene i Rådhusgata på flyttefot og vår nye adresse blir «Ingeniørenes hus» i Kronprinsens gate 17.

God sommer til medlemmer, lesere og kommende forfattere!

Taran

 

I admire anybody who has the guts to write anything at all

E.B. White