Pressemelding fra foreningen !Les:

Skolestart betyr også leseaksjoner fra Foreningen !les. Hittil er nærmere 230 000 elever påmeldt tre ulike lesetiltak fra Foreningen !les: Bokslukerprisen på 5. og 6. trinn, tXt-aksjonen i ungdomsskolen og Rein tekst i videregående skole.

Silje Tretvoll. Foto: Finn Ståle Felberg

– Vi opplever stor pågang rundt våre aksjoner. I år vil vi sende ut nærmere 240 000 antologier med smakebiter fra nyere norsk og oversatt litteratur til skoler og bibliotek. Det er ny rekord for oss, og vi er svært glade for at så mange lærere og bibliotekarer velger å bruke våre prosjekter i det viktige arbeidet med å utvikle leselyst blant barn og ungdom, sier daglig leder i Foreningen !les, Silje Tretvoll.

Foreningen !les har gjennomført leseaksjoner i norsk skole i over 20 år. tXt-aksjonen i ungdomsskolen er Norges største og eldste leseaksjon med et opplag på 125 000 antologier. En tilsvarende aksjon i videregående skole, Rein tekst, ble etablert i 2004 og har i år et opplag på 36 000 eksemplarer. Bokslukerprisen, som ble arrangert for første gang i 2014, er en leselystpris på mellomtrinnet. Siden starten har prisen vært forbeholdt elever på 6. trinn, men i år utvides den til også å gjelde 5. trinn. Opplaget på Bokslukerantologien er i år 80 000 eksemplarer.

– Bokslukerprisen har etablert seg som en viktig leselystpris blant lærere og elever. Vi er veldig fornøyd med at vi dette skoleåret også kan tilby elever på 5. trinn å delta i prisarbeidet for første gang, sier Tretvoll.