Skien kommunes kunstnerstipend har søknadsfrist 31. august.

Kunstnerstipendet består av opphold i Skien med vederlagsfri bolig, samt egnet verksted/atelier og et stipend på NOK 155.000,-. Av disse tildeles NOK 120.000,- stipendiaten, mens NOK 30.000 øremerkes til prosjektmidler knyttet til formidling i forbindelse med stipendiatens opphold i Skien. Oppholdet i Skien skal vare i minimum 10 og maksimum 12 måneder. Stipendiaten forplikter seg til å gjøre nytte av bolig og atelier i perioden som stipendet gjelder.

Årlig søknadsfrist 31. august.

Mer info: http://www.skien.kommune.no/kunstnerbyen
Facebook-arrangement: https://www.facebook.com/events/120897921874886