For å bli vurdert til stipend kreves det at man har gitt ut minst en skjønnlitterær barne- eller ungdomsbok.