Leveld Kunstnartun.

Leveld Kunstnartun er ein arbeidsstad der utøvande kunstnarar, kulturarbeidarar og kunstfagfolk kan arbeide i kortare eller lengre periodar, og der utøvarar med ulik bakgrunn kan arbeide på tvers av sjangrar. Tunet ligg i grenda Leveld, Ål i Hallingdal.

Opphaldet er tiltenkt ulike type kunstnarar: biletkunstnarar, forfattarar, musikarar og kulturarbeidarar m.v. Det er eit vilkår at ein er medlem i ein fagorganisasjon, til dømes Norske Billedkunstnere, forfatterforeninga m.v., eller at ein kan legge fram tilsvarande fagleg dokumentasjon.

Stipendopphalda inneheld gratis opphald i kunstnartunet med bruk av verkstad og internett. Kunstnarane må sjølve ta med materiale, reiskap, instrument og laptop til eige bruk. Opphaldsperiodane er normalt 1 månad, men både kortare og lengre opphald kan avtalast.

Arbeidsopphald blir lyst ut to gonger i året. Tunet er fylt opp ut 2018, og utlysing for 2019 har søknadsfrist 15. oktober. 

LES MEIR OM KORLEIS DU KAN SØKA HER.