NBU har, sammen med de andre skribentorganisasjonene, holdt til i Forfatternes hus i Rådhugata 7 siden 1970-tallet. Vi har visst lenge at det har vært nødvendig å flytte på oss, og foreningene har nå sammen funnet nye lokaler i Ingeniørenes hus. Det var dermed både vemod og hedring av ærbødige lokaler da NBU fredag 26. oktober holdt sist aller siste medlemsmøte i Rådhusgata 7.

Av: Mari Moen Holsve

Medlemsmøtet hadde som vanlig både faglig og kunstnerisk innhold, med paneldebatt om å ta opp vanskelige tema på forfatterbesøk i skolen, og en redegjørelse av bibliotekvederlaget og dets historikk og formål. Her var det også fokus på fordeling av midlene – hva bør være variable stipend, og hva være grunnstipend?

Paneldebatt ledet av A. Audhild Solberg (Foto: Svein Nyhus)

 

Debatten ble ledet av styremedlem A. Audhild Solberg, og i panelet satt forfatterne Kari Saanum, Lene Ask og Bjørn Ingvaldsen, og Ingvild Herzog fra Norsk  Forfattersentrum. Innblikk i bibliotekvederlaget fikk vi av NBUs advokat Hans Marius Graasvold og tidligere NBU-leder (nå utdanningsleder hos NBI) Dag Larsen. Kunstneriske innslag var ved Stein Erik Lunde («Debutboka mi») og Mina Lystad («Boka jeg elska som barn»).

NBU-prisen ble delt ut for 30. gang og gikk til podcasten Svingens Barnebokverden .
Les sak om NBU-prisen.

Glad prisvinner: Arne Svingen og leder i NBU Taran Bjørnstad. (Foto: Svein Nyhus)

NBU flytter til nye, mindre lokaler og har derfor ikke lenger plass til all litteraturen og kunsten som har samlet seg gjennom årene. På medlemsmøtet ble det derfor både bokutdeling og kunstlotteri, til store glede for medlemmene.

Medlemsmøtet 2018 hadde rekordhøy deltakelse. Det sier mye om kjærligheten til foreningen og til det historiske bygget vi nå tar far vel med. NBU ser likevel på flyttingen som noe positivt og inviterer alle medlemmer til å fortsatt komme innom på en prat eller en kopp kaffe, da i nye lokaler – Ingeniørenes hus i Kronprinsens gate 17.

Mari Moen Holsve og A. Audhild Solberg fra styret i NBU pakka sammen alle bøkene fra NBU sitt kontor som medlemmene kunne få med seg hjem fra møtet. (Foto: Taran Bjørnstad)

Det var mange fine bøker å velge mellom. Her er det Sissel Horndal, Arne Svingen og Lena Lindahl som leter etter lesestoff. (Foto: Mari Moen Holsve)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deilig mat har alltid vært en viktig del av NBU sine medlemsmøter. (Foto: Svein Nyhus)