Statsbudsjettet 2019:

I høringsnotatet til familie- og kulturkomiteen vedrørende forslag til statsbudsjett takket NBU for at den norske barne- og ungdomslitteraturen, dens forfattere og lesere er blitt anerkjent og sett i årets statsbudsjett. Ti millioner er øremerket barne- og ungdomslitteraturen i budsjettforslaget. Det er storveis, og viser en prioritering og vilje som skyver oss i riktig retning; De beste bøkene til de viktigste leserne.

I notatet, og senere i høringen på Stortinget, fokuserte NBU på behovet for satsning på skolebibliotek. Her trengs det ytterligere fokus, bevilgninger og ressurser. Og her trengs samarbeid mellom kultur- og kunnskapsdepartementet. Det er behov for økte bevilgninger til Norsk Kulturfond øremerket barne- og ungdomsbøker til skolebibliotekene. Manglende eller dårlig skolebibliotek skaper forskjeller; et godt skolebibliotek har potensiale til å utjevne forskjeller. Et oppdatert, velutrustet, åpent og bemannet skolebibliotek burde være en selvfølge i Norge i dag, men slik er det dessverre ikke. Skolebibliotek er en av NBUs fanesaker og NBUs nestleder, Mari Moen Holsve, er leder for Aksjon skolebibliotek og jobber aktivt politisk for aksjonen.

Men dette er en sak vi alle bør jobbe for. Jo flere som presser, desto bedre. Hadde vi tolerert at skolene ikke hadde gymsal? Kan barn og unge like godt trimme hjemme? Skolebiblioteket skaper kanskje ikke verdensmestre – men litteraturen kan skape mestrere av verden.Vi vil hevde at det er minst like viktig. De som har bøker hjemme i bokhylla er heldige.

I høringen på stortinget fokuserte NBU også på behovet for et felles og godt avtaleverk for utøverne i Den kulturelle Skolesekken. Behovet for Norsk Forfattersentrum som en sterk nasjonal aktør for å hjelpe forfatterne til å manøvrere i de store forskjellene som eksisterer i programmering og avtaleverket hos fylkeskommunene og direktekommunene ble også løftet frem. Sist men ikke minst støttet NBU satsningen på NBIs ambisjoner om å kunne tilby et fullt utdanningstilbud til skrivekunstnere innen barne- og ungdomslitteraturen, og vi oppfordret myndighetene til å følge opp og styrke denne satsningen fremover.

Farvel med Rådhusgata

Vi har avholdt det siste medlemsmøtet i Rådhusgata 7, med over 80 påmeldte. Det er rekord. Takk til alle som bidro til et interessant møte, og en flott middag. Nå pakkes det og ryddes her i ukene fremover. Neste gang vi møtes blir det i NBUs nye kontorlokaler i Kronprinsens gate 17. Velkomne skal dere være. Fra og med 10 desember er vi på plass!

 

“The best time for planning a book is while you`re doing the dishes.”

Agatha Christie.

Alt godt

Taran

NBU rydder seg ut av Rådhusgata 7. Ellen Liland og de andre på kontoret jobber og sliter med å bli ferdige. (Foto: Taran Bjørnstad)