15.november er det frist for å søke om reisetilskudd. En kan ikke søke om tilskudd til Barnebokmessa i Bologna og Litteraturfestivalen på Lillehammer da vi har egne stipend for disse to festivalene (begge festivalene vil bli utlyst med det første).

Illustrasjonsfoto: Ingelin Røssland

Det kan søkes om inntil kr. 10 000,-. Tilskuddet skal kun dekke inntil to tredjedeler av kostnadene til reisens formål.

 Reisetilskudd – Statutter:

 

  1. Årsmøtet i NBU bevilger midler til reisetilskudd. Årsmøtet fastsetter de økonomiske rammene. Årsmøtet bestemmer øvre grense for tilskudd.

 

  1. Alle medlemmer i NBU kan søke. Søknaden avgjøres av NBUs styre eller den styret setter til å avgjøre dette.

 

  1. Det er fire søknadsfrister i året. Søknader må være innkommet innen søknadsfristen. Søknadsfristen er 15.februar, 15.mai, 15.august og 15.november. En fjerdedel av avsatte midler kan bevilges ved hver søknadsrunde. Ubenyttede midler fra en søknadsrunde overføres til neste søknadsrunde. Ubenyttede midler ved årets slutt går tilbake til NBU.

 

  1. Reisetilskudd kan benyttes til deltakelse på konferanser, seminarer, workshops, studieopphold og lignende. Det gis ikke støtte til reine arbeidsopphold eller livsopphold. Beløpet kan dekke reise, deltakeravgift, hotell og lignende. Det gis ikke støtte til diett.

 

En konferanse det kan være aktuelt å søke om tilskudd til nå er Nordisk barnebokkonferanse i Stavanger 4. – 6. februar 2019

https://www.sølvberget.no/Arrangementer/Nordisk-barnebokkonferanse/Program/Program-for-NBBK-2019

Om konferansen: «Nordisk barnebokkonferanse arrangeres på Sølvberget. Temaet er «Hvor går grensen?». Med flere av Nordens fremste navn innen litteratur og bibliotek for barn og unge på programmet, ser vi fram til å diskutere hvor grensene går for produksjon og formidling av dagens barne- og ungdomslitteratur i Norden»