Illustrasjon: Anna Fiske

NBU deltar aktivt i Aksjon skolebibliotek via nestleder Mari Moen Holsve. Aksjonen arbeider for å bedre tilstanden til norske skolebibliotek, og hadde i høst møte med Skolelederforbundet, som nå helhjertet gir sin støtte til aksjonen og saken via sine nettsider:

– Det trengs mange støttespillere med forskjellig kompetanse i laget rundt eleven og skolen, sier forbundsleder Stig Johannessen i saken. – Skolebiblioteket med sine dyktige bibliotekarer hører til i denne kategorien. Dessverre vet vi at ikke-lovpålagte tjenester har en tendens til å bli nedprioritert.

Aksjon skolebibliotek arbeider for holdningsendring og mer fokus på viktigheten av lang- og lystlesing hos barn, som må skje via et godt bibliotektilbud i skolehverdagen – det er ingen garanti for at det skjer i hjemmet.

NBU oppfordrer alle sine medlemmer til å snakke skolebibliotekenes sak.

Se Skolelederforbundets artikkel her.