4. desember er nest siste mulighet for forfattere (og illustratører) å søke om støtte til samarbeidsprosjekter med barn og unge.

Illustrasjon: Jill Moursund

Etter 2019 vil disse midlene brukes på andre formål innen kunst for barn og unge. Fristen i desember er tilegnet samarbeid mellom barn fra 0-12 år og forfattere og illustratører. Se hele utlysningsteksten her: https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/litteraturpilot