Dag Larsen, utdanningsleder ved Norsk barnebokinstitutt, mottok idag Kongens Fortjenstmedalje for sin mangeårige innsats for litteraturen. Medaljen ble delt ut av kulturminister Trine Skei Grande under et arrangement med 140 gjester fra bokbransje, venner og familie.

Kulturminister, Trine Skei Grande (V), overrakte fortjenstmedaljen til Dag Larsen. (Foto: Norsk Barnebokinstitutt)

– Dag Larsens innsats for den norske litteraturen er ekstraordinær fordi den omfatter hele det litterære feltet og dets strukturer, fra arbeid med bibliotekvederlag og lokale festivaler og priser til internasjonalt arbeid, sier kulturminister Trine Skei Grande.

Larsen har gjennom mange år arbeidet for norsk kultur og språk, gjennom sitt virke som forfatter og som tillitsvalgt for forfatterne. Forfattergjerningen foregår ikke bare på dikterkammeret, men like mye i nærkontakt med litteraturens brukere og utøvere, profesjonelle og amatører, voksne som barn, i band og gjennom poesi- og teatergrupper.

Som leder for Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere har Dag Larsen bidratt til å styrke kunstnernes rettigheter. Som leder for Norsk barnebokinstitutts utdanning i skrivekunst og litteraturformidling har han bidratt til å profesjonalisere dem.

NBU var på plass for å gratulere sin tidligere leder:

– Du er kjent for å ha en altomfattende omsorg for de som skaper litteraturen, for de som formidler den og for de som leser den.  Omsorgen omfatter selve fortellingene. Ordene. Som skal ha betydning – stoles på– og tas på alvor.   Men det er også noe annet ved siden av omsorgen – nemlig stolthet. En stolthet du lar smitte over på oss andre. En bevissthet om at vi holder i noe verdifullt. I noe skjørt og lite som skal vokse seg stort – og gå med stødige stolte skritt ut i verden, sa leder i NBU, Taran Bjørnstad i sin tale til Dag Larsen.

 

– Larsens evne til å se litteraturens samfunnsdannende potensiale har bidratt til at forfatterutdanningen på kort tid er blitt en viktig institusjon også for nye stemmer som gjenspeiler det globale Norge, sier Kristin Ørjasæter, direktør ved Norsk barnebokinstitutt.

Dag Larsen, utdanningsleder ved Norsk barnebokinstitutt, mottok idag Kongens Fortjenstmedalje for sin mangeårige innsats for litteraturen. Medaljen ble delt ut av kulturminister Trine Skei Grande under et arrangement med 140 gjester fra bokbransje, venner og familie.

– Dag Larsens innsats for den norske litteraturen er ekstraordinær fordi den omfatter hele det litterære feltet og dets strukturer, fra arbeid med bibliotekvederlag og lokale festivaler og priser til internasjonalt arbeid, sier kulturminister Trine Skei Grande.

Larsen har gjennom mange år arbeidet for norsk kultur og språk, gjennom sitt virke som forfatter og som tillitsvalgt for forfatterne. Forfattergjerningen foregår ikke bare på dikterkammeret, men like mye i nærkontakt med litteraturens brukere og utøvere, profesjonelle og amatører, voksne som barn, i band og gjennom poesi- og teatergrupper.

Som leder for Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere har Dag Larsen bidratt til å styrke kunstnernes rettigheter. Som leder for Norsk barnebokinstitutts utdanning i skrivekunst og litteraturformidling har han bidratt til å profesjonalisere dem.

– Larsens evne til å se litteraturens samfunnsdannende potensiale har bidratt til at forfatterutdanningen på kort tid er blitt en viktig institusjon også for nye stemmer som gjenspeiler det globale Norge, sier Kristin Ørjasæter, direktør ved Norsk barnebokinstitutt.