Illustrasjon: Anna Fiske

NBI søker etter en forfatter til en professorstilling i barne- og ungdomslitterær skrivekunst i fast 100 prosent stilling, eller eventuelt to professorer i 50 prosent stilling.

Norsk barnebokinstitutt er en privat stiftelse med tilhold på Solli plass i Oslo, som driver forskning, undervisning og formidling innen barne- og ungdomslitteratur.

Instituttet skal utvikle landets første masterutdanning i barne- og ungdomslitterær skrivekunst, og i den forbindelse lyser vi ut en 100 prosent professorstilling. Stillingen kan eventuelt deles mellom to personer.

Stillingen er knyttet til instituttets skrivekunstutdanning og kunstneriske utviklingsarbeid, med et spesielt ansvar for masterutdanning i barne- og ungdomslitterær skrivekunst.

Les hele utlysningsteksten her.