For å bli vurdert til stipend kreves det at man har gitt ut ett eller flere litterære verk som er tilgjengelig for allmennheten.

Søknadsskjemaet ligger lenger ned på siden.