For å bli vurdert til stipend kreves det at man har gitt ut minst én skjønnlitterær barne- eller ungdomsbok.

Søknadsskjemaet ligger lenger ned på siden.