Innkalling til NBUs årsmøte på Leangkollen Hotell, Asker 30. og 31. mars 2019

Illustrasjon: Jill Moursund

 

Møtestart lørdag kl. 11.00

 

Bindende påmelding innen torsdag 12.mars:

 

 DAGSORDEN

  1. Velkomstord v/leder
  2. Konstituering av årsmøtet
  3. Årsmelding for NBU 2018
  4. Årsmelding for Norsk Forfatter- og Oversetterfond 2018
  5. Regnskap 2018
  6. Innkomne forslag
  7. Strategi 2019
  8. Forslag til budsjett for 2019
  9. Valg

       

 Kl. 19.30 Middag og utdeling av ”Trollkrittet”, NBUs debutantpris

  

Årsmøteseminaret 31.mars:
Fagdagen 2019 handler om digitale muligheter: Hva kan digitaliseringen gjøre for litteraturen? Til hvilke digitale arenaer og plattformer vil det trengs forfattere? NBU er på ballen og ser på nye muligheter for forfattere i framtida.

For reiseutgifter over kr. 4000,-, må det tas kontakt med NBUs administrasjon i forkant for godkjenning.

  NB: Utgifter til drosje eller kjøring i egen bil blir refundert bare dersom det er avtalt med NBU-kontoret på forhånd.

Det går NBU-buss fra Oslo S kl. 10.15 på lørdag, retur fra Leangkollen kl. 14.00 søndag.

 

Årsmøteavgift kr. 400,- betales til bankkonto 6019 05 36974 innen onsdag 12.mars.

Merk betalingen med årsmøteavgift og navnet ditt.