I år er det 500-årsjubileum for den første norske boken, offisielt bokår og NBU er på plass i nye lokaler.

Nestleder Mari Moen Holsve og administrasjonsleder Ellen Liland er på plass i de nye lokalene.

Vi har nå funnet oss godt til rette i nye lokaler i Kronprinsens gate 17 (rett bak UD). Dere finner oss i 6. etasje, sammen med oversetterne (NO), dramatikerne (NDF) Norsk Forfatter- og Oversetterfond (NFOF) og Kritikerlaget. Den norske Forfatterforening (DnF) har sine lokaler i 7. etasje, men deler spise- og møterom med alle oss andre. Innerst i 6. etasje har NBU to lyse, fine kontorer, og vi stortrives allerede. Vi håper flere kommer innom på besøk i løpet av året – dere er hjertelig velkomne!

Taran Bjørnstad ønsker alle medlemmer velkommen innom i de nye kontorlokalene,

Ellers er det travelt som alltid i administrasjonen. Vi har flere løpende medlemsaker, og dessverre er det mangel på kontrakt og kontraktsbrudd som er de hyppigste problemstillingene. Vi gjentar til både medlemmer og ikke-medlemmer: Be om kontrakt og sammenlikne den gjerne med den som foreligger på nettsidene våre her. Kontrakt skal signeres (senest) i det boken settes i produksjon hos forlaget. Det er noen useriøse forslag som går igjen (uten å nevne navn) i klagesakene; det er ingen av de store forlagene representert her. Dersom forfattere opplever gjentatte problemer med samme forlag, vil vi anbefale å bytte forlag.

Det er flere viktige kulturpolitiske saker nå på nyåret: Både kunstnermelding og kulturmelding diskuteres og kommenteres. NBU er særlig takknemlige for satsningen på barne- og ungdomslitteraturen som kom med statsbudsjettet og som også nevnes særskilt i kulturmeldingen. Det er lett å være enig med kulturmeldingen, den anerkjenner kunsten og kulturens avgjørende rolle for samfunnet, for demokratiet – og for enkeltmennesket. I meldingens tegnes det store bildet. NBUs innspill handler derfor om å konkretisere en del punkter som er avgjørende for at vi skal nå vår målsetning og visjon: De beste bøkene til de viktigste leserne. NBU etterspør konkrete tiltak knyttet til følgende tre hovedpunkter: 1) Sikring av gode sosiale og økonomiske rammebetingelser for skrivekunstnere, med fokus på styrking av innkjøpsordningen, oppjustering av bibliotekvederlag i tråd med den digitale utviklingen, og kunstnerstipend som følger lønns- og prisutviklingen ellers i samfunnet. Vi etterspør også regulering av vederlagsrettigheter ved formidling av tekst og bilde i næring. 2) Sikre like og gode økonomiske og sosiale rammebetingelser for alle kunstnergruppene i Den Kulturelle Skolesekken. 3) Garanti for at alle barn og unge får samme tilgang på god og relevant litteratur uavhengig av hvor de bor og hvilken bakgrunn de har. Garantisten for dette er skolebiblioteket. NBU mener at et velutrustet og operativt skolebibliotek bør være et like naturlig krav til en skole som en velutstyrt gymsal. NBUs nestleder er leder i Aksjon skolebibliotek og jobber aktivt både mot myndigheter, forvaltning og foreninger for å påvirke utviklingen i riktig retning.

I 2019 fokuserer vi på Frankfurt 2019 og bokåret. Prosjektet Den Boka, som NBU var initiativtakere til, fikk en million i støtte, og prosjektet administreres nå av Foreningen !les, med NBUs leder og Leser søker bok sin leder i redaksjonen. Kampanje retter seg mot målgruppen 15 til 25 år, dvs. gruppen som stadig leser mindre litteratur, og minst av alle generelt. Kampanjen har som overordnet mål å øke ungdoms interesse for litteratur ved å løfte litteraturen inn på deres arena. Kampanjen vil benytte attraktive og kjente rollemodeller for målgruppen som «bokambassadører» og på den måten vise at litteraturen er relevant og aktuell, også for dem. Følg med fremover – dette skal bli en spennende og viktig, landsdekkende kampanje.

Kreativt og inspirerende 2019

Med det gjenstår det bare å ønske hell og lykke med det nye året. Vi håper kjente og ukjente forfattere er godt i gang med spennende prosjekter og at 2019 blir et heidundrendes bokår – på alle måter.

Alt godt

Taran

 

You can’t wait for inspiration. You have to go after it with a club.

                                                                                   Jack London