Det er tiden for priser, nominasjoner og nye vårbøker. Gratulerer til alle vinnere! Gratulerer til alle med nye bøker. Lykke til, alle hardtarbeidende forfattere som kommer sterkt til høsten – eller neste vår …

Det er også tiden for årsmeldinger, og skribentorganisasjonene er travle med å avvikle egne årsmøter og være til stede på andres. Det er spennende lesning og lærerike møter. Alle skribentorganisasjonene har det til felles at 2018 har vært et spesielt krevende år, med ny kulturmelding og kunstnermelding, flytting, nye kommersielle aktører, nye formater og krevende kulturpolitiske saker, som boklov og forhandlinger om bibliotekvederlag. Vi har også en del felles utfordringer. Ikke minst har en ny forfatterforening fått forhandlingsrett til bibliotekvederlaget, nemlig Forfatterforbundet. Dette innebærer endringer i fordelingen av midlene mellom skribentorganisasjonene, og det betyr at vi kan bli flere administrasjoner om de samme midlene.

NBU skal være det viktigste faglige og sosiale miljøet for barne- og ungdomsbokforfattere. Vi er, og skal være, den foretrukne foreningen for barne- og ungdomsbokforfattere. Vi har bygget kompetanse i mer enn 70 år.  Det er hos oss barne- og ungdomsbokforfatternes faglige og økonomiske interesser best ivaretas. Det er vårt formål, og det er en krevende oppgave. For mens arbeidsmengden og ressursbehovet stadig vokser, synker ressursene disponibelt for foreningen. Det vil kreve stor kreativitet, smidighet og prioriteringer å holde foreningen på det nivået den har vært de siste årene, og det er også foreningens ambisjon. Men vi må også være realistiske; vi tenker nytt i 2019 og er i dialog med de andre skribentorganisasjonene om hvordan vi sammen kan løse utfordringene vi står overfor, konstruktivt og bærekraftig. Endrings- og brytningstider kan som kjent også by på spennende muligheter. Det gjelder bare å finne en løsning som er til det beste for forfatterne, og dermed også for litteraturen.

Ny, norsk barne- og ungdomslitteratur gjør det bedre enn noen gang
Ifølge NORLA er 2018 tidenes beste år for norsk litteratur i oversettelse, og den aller største økningen finner vi på barne- og ungdomsbøker: den ligger på hele 29 %. Ny norsk barne- og ungdomslitteratur vekker oppmerksomhet internasjonalt, den nomineres og mottar anerkjente priser. I en artikkel om utlån i bibliotek 18. februar i år skriver Klassekampen at 90 av de 100 mest utlånte bøkene i norske biblioteker er barnebøker. Tallene er hentet fra statistikk i bibsyst.no. Man må helt ned til 34. plass for å finne den mest utlånte voksenboka, og der ligger en oversettelse av Jojo Moyes.

For ti år siden var trenden motsatt. Ingen trenger å lure på om norsk barne- og ungdomslitteratur er en stor og viktig del av det litterære landskapet! Denne gledelige utviklingen for barne- og ungdomslitteraturen skyldes en stor felles innsats hos biblioteker, litteraturformidlere, foreninger, forlag og forfattere. NBU samarbeider på kryss og tvers i bransjen, og vi skal innrette oss slik at vi får mest mulig ut av ressursene vi har til rådighet, så vi kan videreføre det viktige arbeidet med å tilrettelegge for de beste bøkene til de viktigste leserne. Bøkene som skal reise ut i verden. Bøkene som skal toppe utlånsstatistikken i bibliotekene. Og de bøkene, de er det utvilsomt NBU-forfatterne som skriver.

NBU går en krevende, men spennende vår i møte.

Taran

Snart vår!