Før jul ble det kjent at Steffen R.M. Sørum overtar den faglige ledelsen av utdanningen i skrivekunst og litteraturformidling ved Norsk Barnebokinstitutt (NBI) etter Dag Larsen. Nå har Steffen sittet på Solli plass i en måned. NBU tok en prat med ham om utdanningen, forfatterrollen og framtiden.

Av A. Audhild Solberg

Påtroppende leder for forfatterutdanningen ved NBI, Steffen Sørum. Foto: Leif Bull


Gratulerer med ny jobb! Hvordan er den så langt?

Jo, jeg driver og leser meg opp, setter meg inn i pensum og diskuterer studieplaner med Dag Larsen. Det er først når han trekker seg tilbake etter at det nåværende studentkullet er ferdig med eksamen, at jeg begynner i jobben for alvor.

Hvordan vil NBI merke at de har fått en ny faglig leder for forfatterutdanningen?

Jeg har 16 år bak meg i forlagsbransjen, og det vil nok merkes. Jeg kjenner den kommersielle delen av det litterære systemet og vet hvordan man tenker der. Noe av det tristeste som finnes, er en god historie som er fortalt dårlig og kommuniserer dårlig. Det er min plikt å si fra om sånne ting.

Men jeg har ikke tenkt å gjøre forfatterutdanningen om til en forfatterfabrikk. Jeg er selv forfatter og tenker og utforsker som et skrivende vesen. Jeg vil ha med meg undring og eksperimentering. Forfatterutdanningen skal være et laboratorium hvor studentene kan teste grenser.

Da du fikk jobben, uttalte du at boka aldri før har vært i konkurranse med så mange andre medier, og at forfattere og formidlere må evne å møte disse utfordringene og gjøre litteraturen relevant. Hva mener du med det?

Boka som medium treffer ikke lenger barn og unge på samme måte som før. Nå vil de være helten selv og velge sine egne eventyr. Jeg vil oppfordre studentene på forfatterutdanningen til å være bevisst på form og plattform. Hva gjør en bok god som lydbok? Kan du skrive for dataspill? Kan du bygge universer andre steder enn i bøker? Studentene vil få møte forelesere fra ulike medier. Selv om man tenker at man ikke vil skrive dataspillhistorier, har man uansett noe av å lære av spillbransjen. Spill har ikke bare blitt populære av seg selv; det står dyktige historiefortellere bak.

Studentene på forfatterutdanningen tas opp på grunnlag av innsendt tekst, men «interesse for litteraturformidling styrker en søknad med kvalifisert tekst». Må man være en god formidler for å være en god forfatter?

Du må kunne skrive for å komme inn – det er vel kanskje opplagt. Men å være forfatter i dag er så mye mer enn å skrive bøker. Sannsynligheten er høy for at du neppe kan klare å leve av boksalg alene. En forfatterutdannelse uten fokus på formidling er derfor en mangelfull utdannelse. Vi vil sende studentene ut i felten, f.eks. på skolebesøk, både alene og sammen med erfarne forfattere. De som underviser i dette, er forfattere som selv kan formidle.

Lesesalen på Norsk barnebokinstitutt.

Hva er de største fordelene med å ta en forfatterutdanning, tenker du? Du har jo selv gått på Skrivekunstakademiet i Hordaland.

Du får mulighet til å fordype deg i skrivingen og prøve deg fram i ulike sjangre. Forfatter-utdanningen på NBI er en hub. Her får du veiledning og tilbakemelding på det du skriver, og trening i å lese andres tekster. Det siste gjør deg ikke bare til en bedre leser, men også til en bedre forfatter. Du blir tryggere på hva du liker og ikke liker, og hva som er bra i din egen skriving.

Så undervises det også i litteraturhistorie og teori som gir faglig kompetanse. Tallenes tale er også klare: 68 % av studentene hos oss har utgitt minst én bok etter fullført studium. 52 % har to utgivelser eller mer bak seg. Klart det er lurt å ta seg en utdannelse!

Finnes det også noen ulemper? I siste nummer av litteraturtidsskriftet Vinduet (også tilgjengelig her) skriver Ida Jackson bl.a.: «Alle norske ungdomsbøker er nemlig skrevet etter en skikkelig skjematisk Hero’s Journey-oppskrift (…) Dette er virkelig en av de store irritasjons-momentene med forfatterne som kommer ut av forfatterstudiet ved Norsk barnebokinstitutt: Det virker som de alle bruker samme narrative formel for fortellingens utvikling.» Hva tenker den påtroppende lederen om den påstanden?

He-he. «Alle» er å ta i, men det er jo vanlig at det rettes kritikk mot skriveskolene. Det har også utdanningene i Hordaland og Bø fått høre opp igjennom. Jeg synes det er ganske stor variasjon mellom forfatterskapene fra disse skolene, tross alt.

Når det gjelder lite variasjon i dramaturgien, er nok årsakssammenhengen mer sammensatt. Flere norske forfattere og film- og serieskapere er låst til Robert McKees Story. Så vidt jeg har sett, er ikke den pensum på forfatterutdanningen vår. Jeg vil også peke på en noe manglende ambisjon om nyskapning hos forlagene. Der tviholder man gjerne på tradisjonelle oppbygginger. Jeg har selv erfart dette og tror en del studenter har opplevd det samme. På forfatterutdanningen ved Norsk barnebokinstitutt blir man kjent med reglene og de narrative formlene. Men igjen: Dette er en hub. Studentene blir oppfordret til å eksperimentere og bryte reglene.

Studiestart for neste kull på forfatterutdanningen er 29. august – da med Steffen Sørum i sjefsstolen.  Søknadsfristen er 27. mai.

Les mer om utdanningen her.